Prasanna
naar emotionele en energetische vitaliteit

Vitaliteit is je oorspronkelijke staat

Om je vitaliteit te herwinnen moet je emotionele en energetische blokkades en ballast opruimen.

Dat is waar wij jou bij kunnen helpen. Dat is wat wij doen.


Vitaliteit kenmerkt zich door balans op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Een vermindering van je vitaliteit kan zijn oorsprong vinden in een onbalans in elk van deze niveaus.

En de uiteindelijke bron van je vitaliteitsverlies ligt vaak niet eens op hetzelfde niveau als dat waarop jij klachten ervaart. Genoeg te puzzelen, dus!

Wij zien de meerwaarde van onze samenwerking in de combinatie van onze vaardigheden, visies en passies; die sluiten naadloos op elkaar aan.

Wat kunnen wij voor je doen:

Wij zijn twee nuchtere vitaliteitscoaches die jou met hun praktische en effectieve methoden graag helpen je vitaliteit te herwinnen op het gebied van:

Fysieke
vitaliteit

beter slapen
meer energie
sneller herstel

Emotionele
balans

in je kracht
vrijheid
rust

Mentale
gezondheid

geestelijke vitaliteit
gezonde gedachten
ontspannen

Spirituele
grondhouding

leven vanuit
je persoonlijke
waarden, normen en behoeften

Emotionele Vitaliteit


Je weet wel hoe het anders moet, maar het lukt je niet. Aan je intellect ligt het niet, je bent slim genoeg toch blijf je doen wat je deed. Op het moment dat de emotionele ballast opgeruimd is komt er weer ruimte om je anders te voelen en anders te doen. Ik motiveer je om in actie te komen op je werk, in je relaties of je gezondheid.

In de afgelopen 10 jaar heb ik allerlei praktische werkvormen ontwikkeld die jou helpen om zelf je emotionele ballast op te kunnen ruimen.

Praktisch

Eerst maak ik ruimte, geef je persoonlijke handvatten zodat je op eigen kracht verder kunt. Mocht je op een bepaald moment vastlopen kun je zelf aan het werk om weer in beweging te komen. Simpel te leren en makkelijk zelf toe te passen.

Loslaten

Loslaten is de basis van emotionele vitaliteit. Leren loslaten is een vaardigheid die je je gemakkelijk eigen kunt maken. Als je eenmaal jouw vorm hebt gevonden kun je emotionele stress verbannen en draag je niet meer alles mee en stapel je niet meer alles op.

Uitdagen

Mijn onconventionele werkvormen dagen je uit om out of the box te denken. In 5 gesprekken maak je kennis met diverse methodieken, oefeningen en theorieën die je met je brein niet kunt snappen maar je op gevoelsniveau verlichten.

Maud

Maud

Sinds 1997 werk ik met de Neuro Emotionele Integratie (NEI) methode. De basis van deze methodiek is dat ik met jouw spiertest werk. Door de spier van je hand te gebruiken communiceer ik met je onderbewuste. In jouw onderbewuste is alle informatie over jou opgeslagen. Je mooie herinneringen en je emotionele momenten. Tijdens de emotionele momenten waren er situaties waarin je de emotie onvoldoende hebt kunnen verwerken waardoor een verstopping ontstond. Je onderbewuste weet precies waar, wanneer en waarom. Met behulp van een eenvoudige werkwijze help ik je, deze op te sporen en op te ruimen.

Naast NEI werk ik met Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat jij dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert.

In de afgelopen jaren heb ik me ontwikkeld tot expert in emotionele vitaliteit. Daarin heb ik ontdekt dat je dit bereikt door je emotionele ballast op te ruimen. Dit kan ballast zijn die jou weerhoudt om gezond te eten, drinken of bewegen. Ballast die jou weerhoudt goed voor jezelf op te komen of gezonde relaties aan te gaan. Ik ontwikkel en verzamel werkvormen die simpel en snel werken. Tijdens onze gesprekken deel ik al mijn kennis over emotionele vitaliteit met jou.

Lid van beroepsvereniging VIV Nederland ; registratienummer: 1907127

Een overzicht van mijn opleidingen vindt u hier.

Energetische Vitaliteit


Gezondheidsklachen en vitaliteitsverlies hebben vaak een heel andere oorzaak dan wordt aangenomen. Deze oorzaken zijn vaak van energetische aard, zeker bij chronische aandoeningen, en kunnen ook alleen met onconventionele energetische methoden worden gevonden en opgelost.
Wij maken daarvoor gebruik van de Quint-methode, die is voortgekomen uit de Holopathie en Quintegra.

Met behulp van de QuintStation en de uitgebreide bibliotheek van digitale homeopathica analyseer ik volgens de Quintegra systematiek waar zich de belangrijkste blokkades in jouw energetische systeem bevinden.

Met de gevonden homeopatische samples programmeer ik een QuintBox die je vervolgens bij je draagt om die blokkades op te heffen.

Analyse

Gebruik makend van de QuintStation en de uitgebreide databank met digitale homeopatische samples spoor ik de zwaktes, blokkades en overbelastingen in je energetische systeem op en controleer met welke samples je het beste zal herstellen.

QuintBox

Het harmoniseren van je energetisch systeem wordt bereikt met behulp van de voor jou gevonden digitale samples die ik voor je op een QuintBox programmeer. Deze QuintBox draag je vervolgens dagelijks. Zodra de eerste week voorbij is zul je de boost in je energie voelen.

Frequenties

Voor bepaalde indicaties maken we gebruik van de PERL-lamp. Dit toestel staat bij ons en dat vraagt dat je een aantal keren een uurtje bij ons komt zitten.

Jelle

Jelle

Na mijn medische opleiding werkte ik enkele jaren als arts voor kindergeneeskunde in verschillende ziekenhuizen. Ik vervolgde mijn opleiding, maar nu tot huisarts en was daarna ruim tien jaar als huisarts werkzaam.

In diezelfde jaren deed ik diverse opleidingen, onder andere tot arts-acupuncturist en electroacupuncturist bij de NAAV, in NEI, NLP en Integra en later VEGA en DFM. In 2003 ontdekte ik de Holopathie, de methode van QuintSysteme uit Oostenrijk.

In de afgelopen jaren heb ik me met name in deze methode gespecialiseerd en heb diverse nieuwe modules voor dit systeem ontwikkeld. Mijn huidige werkwijze, die ik de Quint-methode noem, is een verdere ontwikkeling en aanpassing van de Holopathie.

Meer over de Quint-methode

Praktische Informatie


Dienst per Tarief
Consult Maud, particulier 1 uur € 80
Consult Maud, bedrijfscoaching 2 uur € 160 excl. BTW
QuintBox incl. 3x programmeren € 395
QuintBox programmeren, Jelle per 30 min € 50
Gebruik PERL, QuintStation per keer € 10

Alle contacten vinden plaats in onze praktijkruimte te Epse.

Je krijgt van ons direct na het contact een factuur; deze dien je meteen contant te voldoen. We hebben geen PIN.

Je mag een QuintBox altijd zonder risico proberen: breng je hem binnen de eerste maand terug, dan krijg je het aankoopbedrag volledig van ons terug. Wil je iets langer proberen en breng je hem later terug, dan brengen we voor elke extra maand €40 in mindering op het bedrag dat je van ons terugkrijgt.

Een afspraak die je niet kunt nakomen dien je minimaal 24 uren tevoren te annuleren, anders wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.

Op al onze activiteiten zijn onze algemene voorwaarden van kracht.

Als voorbereiding voor je eerste consult vragen we je het volgende te doen:

vooralsnog krijg je tijdens het maken van je eerste afspraak van ons te horen hoe we graag zien dat je je voorbereidt.

Waar mensen met elkaar en voor elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Mocht je niet tevreden zijn over onze werkwijze of aanpak dan vernemen we dat graag.

Als lid van VIV Nederland beschikt Maud over een aansluiting bij een geschillencommissie en voldoet zij aan de eis van de wet kwaliteit, klachten, geschillen en zorg (WKKGZ). Via deze link vind je de stappen die daarbij horen.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende arts of therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, vastgelegd in de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende arts/therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Een waarnemer krijgt alleen toegang tot uw dossier wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.
- voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar, te weten:
- uw naam, adres en woonplaats
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
- de kosten van het consult

DIGITALE BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij spannen ons ervoor in om onbevoegde toegang tot uw dossier te voorkomen.
Maud houdt alleen papieren dossiers bij die in een afgesloten en niet publiek-toegankelijke ruimte worden bewaard.
Jelle houdt dossiers bij in het Quint-computerprogramma op een beveiligd en niet met internet verbonden computersysteem.
Ons boekhoud- en facturatieprogramma draait op een beveiligd en niet met internet verbonden computersysteem.
E-mail is een inherent onveilig communicatiemedium. Wij zullen persoonlijke en medische informatie daarom nooit per e-mail verzenden, tenzij u ons daar nadrukkelijk om heeft verzocht.

Ervaringen

Contact


Vertel ons waar je naar op zoek bent en wij laten je weten wat we voor jou kunnen betekenen.

Je mag ons natuurlijk ook bellen